7771
Πούρα Νο18 Σόκο

Πούρα Νο18 Σόκο

Κωδικός προϊόντος: 15.01

∆ιάμετρος: 18mm - Μήκος: 70mm
4kg ανά κιβώτιο