782
Πούρα Νο22 Σόκο

Πούρα Νο22 Σόκο

Κωδικός προϊόντος: 15.03
∆ιάμετρος: 22mm – Μήκος: 70mm
3kg ανά κιβώτιο