Χωνιά Καρρώ

Κωδικός προϊόντος: 17.03

∆ιάμετρος: 45mm - Ύψος: 120

500τεμ. ανά κιβώτιο