Σφολιάτες

Αρτοσκευάσματα σφολιάτας & με επικάλυψη ζάχαρης.
Μιλφέιγ Μικρό
Code
Box
Pallete

20.07

250τεμ.

32κιβ.

Φωλιά Μικρή
Code
Box
Pallete

20.08

90τεμ.

32κιβ.

Φωλιά Μεγάλη
Code
Box
Pallete

20.09

36τεμ.

32κιβ.

Πονηρά Μεγάλα
Code
Box
Pallete

20.10

70τεμ.

32κιβ.

Κανόλι Σφολιάτας
Code
Box
Pallete

20.11

200τεμ.

32κιβ.

Βολβάν Nº4,4
Code
Box
Pallete

20.12

160τεμ.

32κιβ.

Γλώσσα Σφολιάτας
Code
Box
Pallete

20.13

160τεμ.

32κιβ.