Τάρτες & Είδη Βουτύρου

Αρτοποιήματα: Βάσεις από ζύμη ζαχαροπλαστικής.
Δίσσερ Βουτύρου
Code
Box
Pallete

11.01

450τεμ.

64κιβ.

Πυραυλάκια Βουτυρου Nº1
Code
Box
Pallete

12.01

250τεμ.

64κιβ.

Πουράκια Βουτύρου Nº1
Code
Box
Pallete

12.02

160τεμ.

64κιβ.

Ταρτάκι Βουτύρου
Code
Box
Pallete

14.01

350τεμ.

64κιβ.

Τάρτα Βουτύρου
Code
Box
Pallete

14.02

120τεμ.

64κιβ.

Τάρτα Γίγας Βουτύρου
Code
Box
Pallete

14.03

80τεμ.

64κιβ.

Ταρτάκι Μαργαρίνης
Code
Box
Pallete

14.04

350τεμ.

64κιβ.

Τάρτα Μαργαρίνης
Code
Box
Pallete

14.05

120τεμ.

64κιβ.

Τάρτα Γίγας Μαργαρίνης
Code
Box
Pallete

14.06

80τεμ.

64κιβ.

Ταρτάκι Αλμυρό
Code
Box
Pallete

14.07

350τεμ.

64κιβ.

Τάρτα Μεσαία Αλμυρή
Code
Box
Pallete

14.08

120τεμ.

64κιβ.

Τάρτα Γίγας Αλμυρή
Code
Box
Pallete

14.09

80τεμ.

64κιβ.

Τάρτα Νº20 Μαργαρίνης
Code
Box
Pallete

14.13

10τεμ.

80κιβ.

Τάρτα Nº9 Στρογγυλή
Code
Box
Pallete

14.14

72τεμ.

64κιβ.

Τάρτα Nº9 Στρογγυλή Βουτύρου
Code
Box
Pallete

14.15

72τεμ.

64κιβ.

Τάρτα Nº9 Στρογγυλή – Μαύρη
Code
Box
Pallete

14.16

72τεμ.

64κιβ.